ติดตามผลงานเราได้ที่ :

homeFacebookYoutubeitlibrary

ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดประชุมรายงานผลและจัดทำแผนปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

อ่านต่อ

จัดอบรมโครงการเสริมสร้างบุคลิกภาพในการทำงาน

อ่านต่อ

05. 2015