ติดตามผลงานเราได้ที่ :

homeFacebookYoutubeitlibrary

ข่าวประชาสัมพันธ์

นิตยสารไมโครคอมพิวเตอร์ ได้เข้าสัมภาษณ์ ท่านผศ.ดร.ศุภโยธิน ณ สงขลา

อ่านต่อ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมประชุมการพิจารณา (ร่าง) มาตรฐานการทำงานของหน่วยงานสนับสนุน

อ่านต่อ

09. 2015