ติดตามผลงานเราได้ที่ :

homeFacebookYoutubeitlibrary

ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือการใช้งานระบบ(User Manual) ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

อ่านต่อ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงพื้นที่ส่งเสริมการตอบแบบสอบถามออนไลน์กับนักศึกษา

อ่านต่อ

10. 2014